Strona główna

3-logotypes

Beneficjent: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. J. Gagarina 11, 87-100 Toruń
Wnioskodawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, ul. Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń
Nr projektu: RPKP 05.04.00-04-006/13
Nr umowy: WP-II-P.433.5.10.2014
Okres realizacji: 1 lipca 2014 – 15 lipca 2015 roku
Koszty projektu: 999 998,20 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR 849 998,47 zł (85%) oraz współfinansowanie ze środków budżetu państwa 149 999,73 zł (15%)

RPO_identyfikator_tekst