Monthly Archives: Październik 2014

Wyniki zapytań ofertowych na stanowiska Pracowników badawczych pomocniczych

Informujemy, iż w toku trzech zapytań ofertowych z dnia 24.10.2014 roku na stanowiska Pracowników badawczych pomocniczych w ramach projektu pn. Optyczna kontrola i pomiar własności złożonych układów termodynamicznych, nr RPKP.05.04.00-04-006/13, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego … Continue reading

Posted in Oferty pracy, Przetargi, zamówienia | Leave a comment

Raport z badań w ramach zadania nr 4

Na platformie wymiany naukowej umieściliśmy raport mgr. Patrycjusza Stremplewskiego pt. “Wykonanie symulacji numerycznych dotyczących zdolności fazoczułych metod interferometrycznych do wykrywania zmian parametrów środowiskowych” z pierwszej części badań przeprowadzonych w okresie 01.07-30.09.2014 r. w ramach zadania nr 4 naszego projektu. Raport … Continue reading

Posted in Promocja, Wydarzenia | Leave a comment

Zapytania ofertowe na 3 stanowiska Pracowników badawczych pomocniczych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu składa zapytania ofertowe na trzy stanowiska Pracowników badawczych pomocniczych (2 – w części A oraz 1 – w części C projektu).

Posted in Oferty pracy, Przetargi, zamówienia | Leave a comment

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę laserów półprzewodnikowych oraz zestawu materiałów optomechanicznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiadamia – na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. – Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, iż w … Continue reading

Posted in Przetargi, zamówienia | Leave a comment

Materiały promocyjne projektu

W ramach działań promocyjno-informacyjnych ukazała się limitowana ekskluzywna seria materiałów promocyjnych w postaci kubków oraz podkładek pod mysz komputerową. Materiały zostały opatrzone logo projektu oraz identyfikatorami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Posted in Promocja, Wydarzenia | Leave a comment

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę materiałów laboratoryjnych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę materiałów laboratoryjnych według załączonej listy.

Posted in Przetargi, zamówienia | Leave a comment

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę materiałów kontroli termicznej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę materiałów kontroli termicznej (rur cieplnych oraz radiatorów).

Posted in Przetargi, zamówienia | Leave a comment