Monthly Archives: Listopad 2014

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę materiałów optycznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę elementów optycznych (soczewek, okienek optycznych i retroreflektora).

Posted in Przetargi, zamówienia | Leave a comment

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę zestawu materiałów optycznych i optomechanicznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiadamia – na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. – Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, iż w … Continue reading

Posted in Przetargi, zamówienia | Leave a comment

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę okienek próżniowych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę okienek próżniowych.

Posted in Przetargi, zamówienia | Leave a comment

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę materiałów konstrukcji mechanicznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę materiałów konstrukcji mechanicznych.

Posted in Przetargi, zamówienia | Leave a comment

Przetarg na dostawę zestawu materiałów optycznych i optomechanicznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę zestawu materiałów optycznych i optomechanicznych (ZP-073/2014).

Posted in Przetargi, zamówienia | Leave a comment

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę odczynników chemicznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę odczynników chemicznych według załączonej listy.

Posted in Przetargi, zamówienia | Leave a comment

Nowe materiały popularno-naukowe już dostepne

W ramach działań promocyjno-informacyjnych na platformie wymiany naukowej umieściliśmy nowe materiały popularno-naukowe. Są to krótkie referaty opracowane przez osoby zatrudnione w projekcie: mgr Justyna Grzelak, Rezonans plazmonowy, mgr inż. Magdalena Twardowska, Nanocząstki metaliczne – metody syntezy i zastosowania jako układy … Continue reading

Posted in Promocja | Leave a comment

Raport z badań w ramach zadania nr 8

Na platformie wymiany naukowej umieściliśmy raport mgr. Szymona Wójtewicza pt. Opracowanie modelu rozkładu pola termicznego wewnątrz wnęki rezonansowej oraz wykonanie symulacji rozkładu pola termicznego we wnęce rezonansowej z badań przeprowadzonych w okresie 01.07-31.10.2014 r. w ramach zadania nr 8 naszego … Continue reading

Posted in Promocja, Wydarzenia | Leave a comment

Raporty z badań w ramach zadania nr 1

Na platformie wymiany naukowej umieszczono raporty z badań w ramach zadania nr 1 pt. Synteza nanocząstek metalicznych o ustalonej morfologii  (01.07.2014 – 31.10.2014):

Posted in Promocja, Wydarzenia | Leave a comment