Informacja o dofinansowaniu projektu

Miło nam poinformować, iż wniosek o dofinansowanie projektu pn. Optyczna kontrola i pomiar własności złożonych układów termodynamicznych, złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPOWKP 115/V/5.4/2013 w ramach Działania 5. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozoju technologii, w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymał dofinansowanie zgodnie z uchwałą Nr 20/647/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 maja 2014 roku.

Informację o dofinansowaniu można znaleźć tutaj.

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 20/647/14 z dnia 14 maja 2014 roku

wRPO_identyfikator_tekst

This entry was posted in Promocja, Wydarzenia. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz