Kontakt

Koordynator projektu

Dr Ireneusz Grulkowski

Zespół Optycznego Obrazowania Biomedycznego
Instytut Fizyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Grudziądzka 5/7, pok. 1.08 (COK)
87-100 Toruń, Polska
tel: +48/56/6112467
fax: +48/56/6112411
igrulkowski(at)fizyka.umk.pl

Opiekun projektu

Mgr Joanna Smolarek

Biuro Zarządzania Funduszami Strukturalnymi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. J. Gagarina 5, pok. 107
87-100 Toruń, Polska
tel: +48/56/6114591
fax: +48/56/6114984
Joanna.Smolarek(at)umk.pl

RPO_identyfikator_tekst