Zakończenie badań w części A i C. Ostatnie raporty z realizacji zadania 3 i 10

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem projektu z dniem 31.05.2015 r. zakończono badania w części A oraz C (zadania 3 oraz 10). Zakończenie badań w części B (zadania 6 i 7) nastąpi do końca czerwca 2015 r.

W związku z tym na platformie wymiany naukowej umieściliśmy raporty z badań wykonanych w ramach zadania nr 3 i 10 naszego projektu: Continue reading

Posted in Przetargi, zamówienia | Leave a comment

Ostatnie raporty z badań w ramach zadania 6 i 7

Na platformie wymiany naukowej umieściliśmy raporty przygotowane przez dr. Patrycjusza Stremplewskiego z badań wykonanych w ramach zadania nr 6 oraz 7 naszego projektu. Raporty można znaleźć tutaj. Continue reading

Posted in Wydarzenia | Leave a comment

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę zestawu laserów półprzewodnikowych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiadamia – na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. – Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 27.03.2015 r. pn.: „Dostawa: Część 1 – głowicy miernika mocy promieniowania laserowego; Część 2 – zestawu materiałów optycznych; Część 3 – płytek światłodzielących; Część 4 – elementów do rozbudowy układu ze zwierciadłem deformowalnym; Część 5 – fotodiody i kabla; Część 6 – laserów półprzewodnikowych” wybrano ofertę niepodlegającego wykluczeniu Wykonawcy:

Dla części 6: Semicon Sp. z o.o., ul. Zwoleńska 43/43a, 04-761 Warszawa

Continue reading

Posted in Przetargi, zamówienia | Leave a comment

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę zestawu materiałów optycznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiadamia – na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. – Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 27.03.2015 r. pn.: „Dostawa: Część 1 – głowicy miernika mocy promieniowania laserowego; Część 2 – zestawu materiałów optycznych; Część 3 – płytek światłodzielących; Część 4 – elementów do rozbudowy układu ze zwierciadłem deformowalnym; Część 5 – fotodiody i kabla; Część 6 – laserów półprzewodnikowych” wybrano oferty niepodlegających wykluczeniu Wykonawców:

Dla części 1-5: EUROTEK International Sp. z o.o., Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

Continue reading

Posted in Przetargi, zamówienia | Leave a comment

Życzenia na Wielkanoc

Zyczenia_Wielkanoc_2015

Continue reading

Posted in Wydarzenia | Leave a comment

Wyniki zapytania ofertowego na zakup materiałów elektronicznych

Informujemy, iż w toku zapytania ofertowego z dnia 18.03.2015 roku na zakup materiałów elektronicznych w ramach projektu pn. Optyczna kontrola i pomiar własności złożonych układów termodynamicznych, nr RPKP.05.04.00-04-006/13, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa, za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy:

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź

Continue reading

Posted in Przetargi, zamówienia | Leave a comment

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów elektrycznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu składa zapytanie ofertowe na zakup materiałów elektrycznych.

Dokumenty do pobrania – Zapytanie_ofertowe_materialy_elektryczne_3-23-2015_signed

Continue reading

Posted in Przetargi, zamówienia | Leave a comment

Przetarg na dostawę zestawu materiałów optycznych oraz laserów półprzewodnikowych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę zestawu materiałów optycznych i optomechanicznych (ZP-019/2015).

Continue reading

Posted in Przetargi, zamówienia | Leave a comment

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów elektronicznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu składa zapytanie ofertowe na zakup materiałów elektronicznych.

Dokumenty do pobrania – Zapytanie_ofertowe_materialy_elektroniczne_3-18-2015

Continue reading

Posted in Przetargi, zamówienia | Leave a comment

Przetarg na dostawę elementów optycznych unieważniony

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 04.03.2015 r. na dostawę elementów optycznych (ZP-014/2015). Informację o odrzuceniu ofert oraz uzasadnienie unieważnienia postępowania można znaleźć tutaj.

Continue reading

Posted in Przetargi, zamówienia | Leave a comment