Seminarium optyczne w Warszawie

Serdecznie zapraszamy na seminarium optyczne pt. Interferometryczne obrazowanie, metrologia i biometria w zakresie podczerwieni z użyciem strojonych źródeł światła, które wygłosi dr Ireneusz Grulkowski. Seminarium odbędzie się dnia 12.03.2015 roku o godz. 9:15 w sali 1.40 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5). Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

Continue reading

Posted in Promocja, Wydarzenia | Leave a comment

Przetarg na dostawę elementów optycznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę elementów optycznych (ZP-014/2015).

Continue reading

Posted in Przetargi, zamówienia | Leave a comment

Kolejne raporty z badań w ramach zadania 2 i 9

Z końcem lutego zakończyliśmy realizację zadania 2 oraz 9 w naszym projekcie. W związku z tym na platformie wymiany naukowej umieściliśmy raporty mgr inż. Magdaleny Twardowskiej, mgr inż. Justyny Grzelak, dr. Szymona Wójtewicza oraz prof. Sebastiana Maćkowskiego z badań przeprowadzonych w okresie 03.11.2014-28.02.2015 r. Raporty można znaleźć tutaj.

Continue reading

Posted in Promocja, Wydarzenia | Leave a comment

Wyniki zapytań ofertowych na stanowiska Pracowników badawczych pomocniczych

Informujemy, iż w toku trzech zapytań ofertowych z dnia 19.02.2015 roku na stanowiska Pracowników badawczych pomocniczych w ramach projektu pn. Optyczna kontrola i pomiar własności złożonych układów termodynamicznych, nr RPKP.05.04.00-04-006/13, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa, za najkorzystniejsze uznane zostały następujące oferty:

Continue reading

Posted in Przetargi, zamówienia | Leave a comment

Wyniki zapytania ofertowego na zakup materiałów grafenowych

Informujemy, iż w toku zapytania ofertowego z dnia 16.02.2015 roku na zakup materiałów grafenowych w ramach projektu pn. Optyczna kontrola i pomiar własności złożonych układów termodynamicznych, nr RPKP.05.04.00-04-006/13, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa, za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy:
Nano Carbon Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 133, 01-901 Warszawa

Continue reading

Posted in Przetargi, zamówienia | Leave a comment

Zapytania ofertowe na stanowiska Pracowników badawczych pomocniczych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu składa zapytania ofertowe na trzy stanowiska Pracowników badawczych pomocniczych (2 – w części A oraz 1 – w części C projektu).

Continue reading

Posted in Oferty pracy | Leave a comment

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę elementów optycznych i optomechanicznych oraz materiałów do badania komory próżniowej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiadamia – na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. – Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 09.02.2015 r. pn.: „Dostawa: Część 1 – elementów optycznych i optomechanicznych; Część 2 – materiałów do badania komory próżniowej” wybrano oferty niepodlegających wykluczeniu Wykonawców:
Część 1: 2 Photons Adam Jurczuk, ul. Stołeczna 14C/46, 15-879 Białystok
Część 2: Zakład Techniki Próżniowej TEPRO S.A., ul. Przemysłowa 5, 75,216 Koszalin
Informacje na temat wyboru najkorzystniejszej oferty można znaleźć tutaj.

Continue reading

Posted in Przetargi, zamówienia | Leave a comment

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów grafenowych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu składa zapytanie ofertowe na zakup materiałów grafenowych.

Dokumenty do pobrania – Zapytanie_ofertowe_materialy_grafenowe_2-16-2015

Continue reading

Posted in Przetargi, zamówienia | Leave a comment

Przetarg na dostawę elementów optycznych i optomechanicznych oraz materiałów do badania komory próżniowej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, w ramach projektu numer RPKP.05.04.00-04-006/13 pn. Optyczna kontrola i pomiar własności złożonych układów termodynamicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę: (1) elementów optycznych i optomechanicznych oraz (2) materiałów do badania komory próżniowej (ZP-004/2015).

Continue reading

Posted in Przetargi, zamówienia | Leave a comment

Wyniki zapytania ofertowego na zakup materiałów laboratoryjnych

Informujemy, iż w toku zapytania ofertowego z dnia 21.01.2015 roku na zakup zestawu materiałów laboratoryjnych w ramach projektu pn. Optyczna kontrola i pomiar własności złożonych układów termodynamicznych, nr RPKP.05.04.00-04-006/13, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa, za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy:
Linegal Chemicals Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

Continue reading

Posted in Przetargi, zamówienia | Leave a comment