Promocja projektu

Celem działań promocyjno-informacyjnych jest dotarcie z informacją na temat realizacji projektu, udziału środków Unii Europejskiej w finansowaniu projektu oraz efektów projektu dla kraju i regionu województwa kujawsko-pomorskiego zarówno do innych naukowców w regionie i kraju, jak również do jak największej liczby obywateli. Polityka promocyjno-informacyjna w zakresie realizowanego projektu dotyczy takich elementów jak:

  • rozpowszechnianie wyników badań w czasopismach naukowych,
  • plakaty informacyjne w miejscu realizacji projektu,
  • wystąpienia ustne i plakatowe na konferencjach / seminariach itp.,
  • strona internetowa i inne media,
  • bezpłatne oprogramowanie – platforma wymiany naukowej,
  • oznakowanie (tabliczki / naklejki / plakietki informacyjne).

Wszelkie działania promocyjno-informacyjne związane z projektem są wykonywane zgodnie z zasadami wizualizacji projektów oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych zawartymi w „Planie komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” oraz w „Wytycznych dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Pełną listę działań promocyjno-informacyjnych dotyczących projektu można znaleźć tutaj.

Identyfikacja wizualna projektu

RPO_identyfikator_tekst