Projekt

Przedmiotem projektu jest wykonanie badań nad możliwością wytworzenia, wizualizacji oraz kontroli termodynamicznych własności metalicznych nanocząstek pod kątem ich zastosowania jako wydajnych biosensorów.

Celem ogólnym (nadrzędnym) projektu jest wzrost innowacyjności regionu województwa kujawsko-pomorskiego poprzez wspieranie podstawowych działań badawczych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie badania podstawowego określającego możliwości wytworzenia, wizualizacji oraz kontroli termodynamicznych własności nanocząstek pod kątem ich zastosowania jako wydajnych biosensorów.

Projekt ma charakter interdyscyplinarny oraz zakłada realizację badania podstawowego, który może być traktowany jako niezbędna baza do realizacji eksperymentalnych prac rozwojowych, wykorzystujących wiele dyscyplin nauki i techniki, a zwłaszcza nanotechnologie (nowe materiały), optykę, inżynierię optoelektroniczną, informatykę, automatykę.

wRPO_identyfikator_tekst