Przetarg na dostawę elementów optycznych i optomechanicznych oraz materiałów do badania komory próżniowej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, w ramach projektu numer RPKP.05.04.00-04-006/13 pn. Optyczna kontrola i pomiar własności złożonych układów termodynamicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę: (1) elementów optycznych i optomechanicznych oraz (2) materiałów do badania komory próżniowej (ZP-004/2015).

Szczegóły zamówienia można znaleźć tutaj. Oferty można składać w Dziale Aparatury Naukowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, pok. 418, do dnia 17.02.2015 roku do godz. 11:00.

Projekt numer RPKP.05.04.00-04-006/13 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

RPO_identyfikator_tekst

This entry was posted in Przetargi, zamówienia. Bookmark the permalink.