Przetarg na dostawę zestawu materiałów optycznych i optomechanicznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę zestawu materiałów optycznych i optomechanicznych (ZP-073/2014).

Szczegóły zamówienia można znaleźć tutaj. Oferty można składać w Dziale Aparatury Naukowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, pok. 418, do dnia 18.11.2014 roku do godz. 12:00.

Część 7 zamówienia związana jest z realizacją projektu nr RPKP.05.04.00-04-006/13 pn. Optyczna kontrola i pomiar własności złożonych układów termodynamicznych. Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

RPO_identyfikator_tekst

This entry was posted in Przetargi, zamówienia. Bookmark the permalink.