Raporty z badań w ramach zadania nr 1

Na platformie wymiany naukowej umieszczono raporty z badań w ramach zadania nr 1 pt. Synteza nanocząstek metalicznych o ustalonej morfologii  (01.07.2014 – 31.10.2014):

  • dr hab. Sebastian Maćkowski, Opracowanie metodyki syntezy nanocząstek metalicznych o ustalonej morfologii oraz zaprojektowanie szczegółów zadań badawczych,
  • mgr Justyna Grzelak, Przeprowadzenie syntez nanocząstek metalicznych o różnym kształcie oraz optymalizacja metod syntezy nanocząstek metalicznych w celu uzyskania odpowiedniej morfologii,
  • mgr inż. Magdalena Twardowska, Optymalizacja nanocząstek metalicznych w celu uzyskaniu wydajnego rezonansu plazmonowego oraz kontrola jakości syntezy nanocząstek metalicznych za pomocą technik mikroskopowych.

Raporty można znaleźć tutaj.
RPO_identyfikator_tekst

This entry was posted in Promocja, Wydarzenia. Bookmark the permalink.