Rozpoczynamy realizację projektu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu rozpoczyna dziś realizację projektu badawczego pn. “Optyczna kontrola i pomiar własności złożonych układów termodynamicznych”.

Na realizację badań podstawowych uzyskaliśmy maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości prawie 1 mln zł. W ciągu 11 miesięcy grupa badawcza przeprowadzi interdyscyplinarne badania z zakresu nanotechnologii, optyki i termodynamiki w celu scharakteryzowania własności nanocząstek metalicznych pod kątem ich wykorzystania jako potencjalnych sensorów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

wRPO_identyfikator_tekst

This entry was posted in Wydarzenia. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz