Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę elementów optycznych i optomechanicznych oraz materiałów do badania komory próżniowej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiadamia – na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. – Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 09.02.2015 r. pn.: „Dostawa: Część 1 – elementów optycznych i optomechanicznych; Część 2 – materiałów do badania komory próżniowej” wybrano oferty niepodlegających wykluczeniu Wykonawców:
Część 1: 2 Photons Adam Jurczuk, ul. Stołeczna 14C/46, 15-879 Białystok
Część 2: Zakład Techniki Próżniowej TEPRO S.A., ul. Przemysłowa 5, 75,216 Koszalin
Informacje na temat wyboru najkorzystniejszej oferty można znaleźć tutaj.

RPO_identyfikator_tekst

This entry was posted in Przetargi, zamówienia. Bookmark the permalink.