Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę laserów półprzewodnikowych oraz zestawu materiałów optomechanicznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiadamia – na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. – Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 11.09.2014 r. pn.: „Dostawa: Część 1 – laserów półprzewodnikowych; Część 2 – zestawu materiałów optomechanicznych” wybrano ofertę niepodlegającego wykluczeniu Wykonawcy:
Część 1: SPECTRA LASER TOMASZ ŁODZIANA, ul. Luboszycka 18, 45-215 Opole
Część 2: THORLABS SWEDEN AB Box 14194 SE-400 20 Gӧteborg, Szwecja
Zawiadomienie na temat wyboru najkorzystniejszej oferty można znaleźć tutaj.

RPO_identyfikator_tekst

This entry was posted in Przetargi, zamówienia. Bookmark the permalink.