Rozstrzygnięcie przetargu na sprzęt komputerowy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiadamia – na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. – Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 03.07.2014 r. pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego” wybrano ofertę niepodlegającego wykluczeniu Wykonawcy:
INFOCOMP Sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 191, 87-100 Toruń
Przetarg dotyczył dostawy sprzętu komputerowego m. in. dla naszego projektu. Zawiadomienie na temat wyboru najkorzystniejszej oferty można znaleźć tutaj.

RPO_identyfikator_tekst

This entry was posted in Przetargi, zamówienia. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz