Seminarium optyczne w Warszawie

Serdecznie zapraszamy na seminarium optyczne pt. Interferometryczne obrazowanie, metrologia i biometria w zakresie podczerwieni z użyciem strojonych źródeł światła, które wygłosi dr Ireneusz Grulkowski. Seminarium odbędzie się dnia 12.03.2015 roku o godz. 9:15 w sali 1.40 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5). Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

Podczas seminarium przedstawione zostaną m.in. wyniki badań w ramach projektu pn. Optyczna kontrola i pomiar własności złożonych układów termodynamicznych, nr RPKP.05.04.00-04-006/13, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

RPO_identyfikator_tekst

This entry was posted in Promocja, Wydarzenia. Bookmark the permalink.