Wyniki zapytań ofertowych na stanowiska Pracowników badawczych pomocniczych

Informujemy, iż w toku trzech zapytań ofertowych z dnia 19.02.2015 roku na stanowiska Pracowników badawczych pomocniczych w ramach projektu pn. Optyczna kontrola i pomiar własności złożonych układów termodynamicznych, nr RPKP.05.04.00-04-006/13, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa, za najkorzystniejsze uznane zostały następujące oferty:

1. Adaptacja mikroskopu fluorescencyjnego oraz przeprowadzenie pomiarów funkcji sensorowej nanocząstek metalicznych w celu wykazania ich zakładanej aktywności – mgr inż. Justyna Grzelak

2. Przeprowadzenie pomiarów fluorescencyjnych w celu określenia funkcjonalności nanocząstek metalicznych – mgr inż. Magdalena Twardowska

3. Określenie funkcjonowania i kontroli przestrajania długości wnęki optycznej oraz zbadanie wpływu kontrolowanej zmiany temperatury na własności optyczne wnęki – dr Szymon Wójtewicz

Wyniki zapytań ofertowych z dnia 19.02.2015 r. na stanowiska Pracowników badawczych pomocniczych:

decyzja_zapytanie_prac_bad_pomoc_A1_cz3
decyzja_zapytanie_prac_bad_pomoc_A2_cz3
decyzja_zapytanie_prac_bad_pomoc_C_cz10

RPO_identyfikator_tekst

This entry was posted in Przetargi, zamówienia. Bookmark the permalink.