Wyniki zapytań ofertowych na stanowiska Pracowników badawczych pomocniczych

Informujemy, iż w toku trzech zapytań ofertowych z dnia 24.10.2014 roku na stanowiska Pracowników badawczych pomocniczych w ramach projektu pn. Optyczna kontrola i pomiar własności złożonych układów termodynamicznych, nr RPKP.05.04.00-04-006/13, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa, za najkorzystniejsze uznane zostały następujące oferty:

1. Przeprowadzenie funkcjonalizacji nanocząstek metalicznych o różnym kształcie oraz optymalizacja metody funkcjonalizacji nanocząstek metalicznych w celu zachowania ich własności optycznych – mgr inż. Magdalena Twardowska

2. Przeprowadzenie badań w zakresie kontroli jakości funkcjonalizowanych nanoczastek metalicznych za pomocą technik mikroskopowych – mgr Justyna Grzelak

3. Wykonanie badań stabilności termicznej i mechanicznej (komory absorpcyjnej) wnęki optycznej oraz optymalizacja własności modowej zaprojektowanej wnęki optycznej – mgr Szymon Wójtewicz

Wyniki zapytań ofertowych z dnia 24.10.2014 r. na stanowiska Pracowników badawczych pomocniczych:
decyzja_zapytanie_prac_bad_pomoc_A1_signed
decyzja_zapytanie_prac_bad_pomoc_A2_signed
decyzja_zapytanie_prac_bad_pomoc_C_signed

RPO_identyfikator_tekst

This entry was posted in Oferty pracy, Przetargi, zamówienia. Bookmark the permalink.