Wyniki zapytania ofertowego na zakup materiałów elektronicznych

Informujemy, iż w toku zapytania ofertowego z dnia 18.03.2015 roku na zakup materiałów elektronicznych w ramach projektu pn. Optyczna kontrola i pomiar własności złożonych układów termodynamicznych, nr RPKP.05.04.00-04-006/13, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa, za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy:

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź

 Wyniki ww. zapytania ofertowego: decyzja_zapytanie_mat_ele_3-26-2015_signed

RPO_identyfikator_tekst

This entry was posted in Przetargi, zamówienia. Bookmark the permalink.