Wyniki zapytania ofertowego na zakup materiałów grafenowych

Informujemy, iż w toku zapytania ofertowego z dnia 16.02.2015 roku na zakup materiałów grafenowych w ramach projektu pn. Optyczna kontrola i pomiar własności złożonych układów termodynamicznych, nr RPKP.05.04.00-04-006/13, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa, za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy:
Nano Carbon Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 133, 01-901 Warszawa


Wyniki ww. zapytania ofertowego: decyzja_zapytanie_mat_graf_2-24-2015_signed

RPO_identyfikator_tekst

This entry was posted in Przetargi, zamówienia. Bookmark the permalink.