Wyniki zapytania ofertowego na zakup materiałów laboratoryjnych

Informujemy, iż w toku zapytania ofertowego z dnia 21.01.2015 roku na zakup zestawu materiałów laboratoryjnych w ramach projektu pn. Optyczna kontrola i pomiar własności złożonych układów termodynamicznych, nr RPKP.05.04.00-04-006/13, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa, za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy:
Linegal Chemicals Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa


Wyniki ww. zapytania ofertowego:

decyzja_zapytanie_mat_lab_signed_1-29-2015

RPO_identyfikator_tekst

This entry was posted in Przetargi, zamówienia. Bookmark the permalink.