Zakończenie badań w części A i C. Ostatnie raporty z realizacji zadania 3 i 10

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem projektu z dniem 31.05.2015 r. zakończono badania w części A oraz C (zadania 3 oraz 10). Zakończenie badań w części B (zadania 6 i 7) nastąpi do końca czerwca 2015 r.

W związku z tym na platformie wymiany naukowej umieściliśmy raporty z badań wykonanych w ramach zadania nr 3 i 10 naszego projektu:

  • prof. dr. hab. Sebastian Maćkowski, Opracowanie metod mikroskopii fluorescencyjnej oraz szczegółów metodyki badawczej w celu charakteryzacji funkcjonalności nanocząstek metalicznych jako potencjalnych sensorów;
  • mgr inż. Justyna Grzelak, Adaptacja mikroskopu fluorescencyjnego do testowania aktywności sensorowej układów nanocząstek metalicznych oraz przeprowadzenie pomiarów funkcji sensorowej sfunkcjonalizowanych nanocząstek;
  • mgr inż. Magdalena Twardowska, Przeprowadzenie pomiarów fluorescencyjnych w celu określenia funkcjonalności nanocząstek metalicznych;
  • dr Szymon Wójtewicz, Określenie funkcjonowania i kontroli przestrajania długości wnęki optycznej oraz zbadanie wpływu kontrolowanej zmiany temperatury na własności optyczne wnęki.

Raporty można znaleźć tutaj.

RPO_identyfikator_tekst

This entry was posted in Przetargi, zamówienia. Bookmark the permalink.