Zaproszenie do negocjacji – dostawa oprogramowania MATLAB

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu od dnia 26 czerwca 2014 r. w ramach projektu numer  RPKP.05.04.00-04-006/13 pn. Optyczna kontrola i pomiar własności złożonych układów termodynamicznych, prowadzi nabór w formie zaproszenia do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę oprogramowania MATLAB.

Projekt numer RPKP.05.04.00-04-006/13 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

Dokumenty do pobrania - zapytanie-Matlab

Dane do kontaktu w sprawie zamówienia:
Uczelniane Centrum Informatyczne UMK w Toruniu
Jolanta Szelatyńska
e-mail: Jolanta.Szelatyńska@umk.pl
tel. 56 611 27 41

wRPO_identyfikator_tekst

This entry was posted in Przetargi, zamówienia. Bookmark the permalink.