Zapytania ofertowe na 3 stanowiska Pracowników badawczych pomocniczych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu składa zapytania ofertowe na trzy stanowiska Pracowników badawczych pomocniczych (2 – w części A oraz 1 – w części C projektu).

Przedmiot poszczególnych zamówień dotyczy badań podstawowych w następujących zakresach:

1. Przeprowadzenie funkcjonalizacji nanocząstek metalicznych o różnym kształcie oraz optymalizacja metody funkcjonalizacji nanocząstek metalicznych w celu zachowania ich własności optycznych:

Dokumenty do pobrania – Zapytanie ofertowe- zatrudnienie_prac_bad_pomoc_A1

2. Przeprowadzenie badań w zakresie kontroli jakości funkcjonalizowanych nanoczastek metalicznych za pomocą technik mikroskopowych:

Dokumenty do pobrania – Zapytanie ofertowe- zatrudnienie_prac_bad_pomoc_A2

3. Wykonanie badań stabilności termicznej i mechanicznej (komory absorpcyjnej) wnęki optycznej oraz optymalizacja własności modowej zaprojektowanej wnęki optycznej:

Dokumenty do pobrania – Zapytanie ofertowe- zatrudnienie_prac_bad_pomoc_C

Każde zapytanie ofertowe należy traktować jako odrębne postępowanie. Oferty prosimy dostarczyć do dnia 30.10.2014 r. do godziny 12:00. Oferty mogą zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą poczty / kuriera lub osobiście do Biura Projektu.

Dane do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

dr Ireneusz Grulkowski
Instytut Fizyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Grudziądzka 5
87-100 Toruń
e-mail: igrulkowski(at)fizyka.umk.pl
tel. 56 611 24 67

RPO_identyfikator_tekst

This entry was posted in Oferty pracy, Przetargi, zamówienia. Bookmark the permalink.