Zapytania ofertowe na stanowiska Pracowników badawczych pomocniczych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu składa zapytania ofertowe na trzy stanowiska Pracowników badawczych pomocniczych (2 – w części A oraz 1 – w części C projektu).

Przedmiot poszczególnych zamówień dotyczy badań podstawowych w następujących zakresach:

1. Adaptacja mikroskopu fluorescencyjnego oraz przeprowadzenie pomiarów funkcji sensorowej nanocząstek metalicznych w celu wykazania ich zakładanej aktywności:

Dokumenty do pobrania – Zapytanie ofertowe- zatrudnienie_prac_bad_pomoc_A1_cz3_signed

2. Przeprowadzenie pomiarów fluorescencyjnych w celu określenia funkcjonalności nanocząstek metalicznych :

Dokumenty do pobrania – Zapytanie ofertowe- zatrudnienie_prac_bad_pomoc_A2_cz3_signed

3. Określenie funkcjonowania i kontroli przestrajania długości wnęki optycznej oraz zbadanie wpływu kontrolowanej zmiany temperatury na własności optyczne wnęki:

Dokumenty do pobrania – Zapytanie ofertowe- zatrudnienie_prac_bad_pomoc_C_cz10_signed

Każde zapytanie ofertowe należy traktować jako odrębne postępowanie. Oferty prosimy dostarczyć do dnia 27.02.2015 r. do godziny 12:00. Oferty mogą zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą poczty / kuriera lub osobiście do Biura Projektu.

Dane do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

dr Ireneusz Grulkowski
Instytut Fizyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Grudziądzka 5
87-100 Toruń
e-mail: igrulkowski(at)fizyka.umk.pl
tel. 56 611 24 67

RPO_identyfikator_tekst

This entry was posted in Oferty pracy. Bookmark the permalink.