Zespół

Projekt jest realizowany przez grupę badawczą z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Personel projektu składa się z trzech dynamicznie rozwijających się zespołów badawczych:

Zespoly_naukowe

Struktura wykonawcza

Struktura grupy badawczej

Na szczeblu Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, jako miejsca realizacji, zarządzanie projektem będzie odbywało się na dwóch poziomach, a sam proces zarządzania będzie miał charakter komplementarnego współdziałania dwóch elementów: Głównego Pracownika Badawczego Projektu (Koordynatora) oraz tzw. Komitetu Sterującego.

Główny Pracownik Badawczy-Koordynator będzie aktywnie realizował przede wszystkim zadania badawcze zgodnie z obowiązkowym harmonogramem, natomiast w ramach dodatkowych zadań wykona on następujące czynności:

  • koordynacja działań badawczych i ogólny nadzór nad realizacją celu głównego,
  • zbieranie raportów z przeprowadzonych badań oraz sporządzanie merytorycznych sprawozdań z realizacji projektu,
  • organizacja regularnych spotkań z Komitetem Sterującym,
  • utrzymywanie kontaktu z jednostkami administracyjnymi Wnioskodawcy,
  • monitorowanie i pomiar wskaźników projektu.

Komitet Sterujący został uformowany już na etapie planowania projektu i przygotowywania wniosku. Komitet Sterujący składa się z Głównych Pracowników Badawczych Części A, B oraz C lub osób oddelegowanych. Spotkania Komitetu będą odbywały się cyklicznie. Zadania Komitetu Sterującego obejmują:

  • sprawowanie ciągłego nadzoru nad realizacją celów szczegółowych,
  • analiza informacji otrzymywanych od wykonawców projektu dotyczących postępu prac badawczych,
  • zarządzanie ryzykiem na poziomie zadań badawczych,
  • doradzanie koordynatorowi projektu w sprawach organizacyjnych,
  • wymiana informacji na temat realizacji celów szczegółowych.

RPO_identyfikator_tekst